Czesne za przedszkole wynosi 350 zł. 

Po podpisaniu umowy pobrane będzie jednorazowe, niezwrotne wpisowe w wysokości 100 zł.

Kwota 350 zł, bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu, jest podzielona na dwie części:

CZĘŚĆ PIERWSZA to 200 zł opłaty stałej,

CZĘŚĆ DRUGA to kwota, 150 zł która będzie zależna od obecności dziecka w przedszkolu:

 • tygodniowa ciągła nieobecność 112,50 + 200 = 312,50 zł
 • dwutygodniowa ciągła nieobecność 75 + 200 = 275,00 zł
 • trzytygodniowa ciągła nieobecność 37.50 + 200 = 237,50 zł

Jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez cały miesiąc to należy wpłacić opłatę stałą = 200 zł, także w miesiącach lipiec i sierpień.

W ramach czesnego odbywają się następujące zajęcia:
 • j. angielski
 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • opieka logopedyczna
 • opieka pedagogiczna
 • bajkoterapia
 • muzykoterapia
 • pedagogika zabawy
 • relaksacja
 • „Mały odkrywca” – Program przyrodniczo ekologiczny
 • nauczanie i zabawa z elementami Metody Dobrego Startu
 • elementy nauczania opracowane na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori
 • Zajęcia metodą D.Dziamskiej
 • zajęcia metodą J.Cieszyńskiej
 • zajęcia metodą J.Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • koncerty edukacyjne Filharmonii Pomorskej

 

Ustalenia organu prowadzącego dotyczące opłaty za przedszkole

Od 1 stycznia 2019r. opłata za przedszkole będzie wynosić 400 zł.= 250 zł opłaty stałej i 150 zł opłaty zależnej od obecności dziecka w przedszkolu.