Czesne za przedszkole od 2022 wynosi 450 zł. 

Po podpisaniu umowy pobrane będzie jednorazowe, niezwrotne wpisowe w wysokości 100 zł.

Kwota 450 zł jest podzielona na dwie części:

CZĘŚĆ PIERWSZA to 250 zł opłaty stałej,

CZĘŚĆ DRUGA to kwota, 250 zł która będzie zależna od obecności dziecka w przedszkolu:

 • tygodniowa nieobecność                  150 + 250 = 400.00 zł
 • dwutygodniowa nieobecność          100 + 250 = 350,00 zł
 • trzytygodniowa nieobecność             50 + 250 = 300,00 zł
 • czterotygodniowa nieobecność           0  + 250 = 250,00 zł

Jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez cały miesiąc to należy wpłacić opłatę stałą = 250 zł, także w miesiącach lipiec i sierpień.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać wychowawcy. Brak zgłoszenia traktowane jest jak obecność dziecka w przedszkolu

 

Jeżeli miesiąc zaczyna się lub kończy w środę, wówczas pierwszy lub ostatni

tydzień miesiąca wliczany jest jako cały tydzień pobytu dziecka.

 

Rodzice którzy zapiszą do przedszkola dwoje (lub więcej) dzieci, za drugie

(i kolejne) dziecko płacą 50% stawki.

W ramach czesnego odbywają się następujące zajęcia:
 • j. angielski
 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • opieka logopedyczna
 • opieka pedagogiczna
 • bajkoterapia
 • muzykoterapia
 • pedagogika zabawy
 • relaksacja
 • „Mały odkrywca” – Program przyrodniczo ekologiczny
 • nauczanie i zabawa z elementami Metody Dobrego Startu
 • elementy nauczania opracowane na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori
 • Zajęcia metodą D.Dziamskiej
 • zajęcia metodą J.Cieszyńskiej
 • zajęcia metodą J.Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • koncerty edukacyjne Filharmonii Pomorskej