Na zajęciach, których tematem były dni tygodnia, Biedronki tworzyły graficzny kalendarz. Każdy kolor odpowiadał innemu dniu. Zadaniem dzieci było ułożenie kolorowych kartek w odpowiedniej kolejności. Następnie każde z nich musiało narysować na danym kolorze kropki w zależności od tego, którym z kolei dniem w tygodniu jest dzień określony danym kolorem.