Jednorazowe, niezwrotne wpisowe, przy podpisaniu umowy na każde dziecko wynosi 100 zł.

Comiesięczna opłata wynosi 500 zł.

Kwota ta będzie podzielona na dwie części:

część pierwsza to 300 zł opłaty stałej, która obejmuje:

 • wyprawkę plastyczną
 • opiekę terapeutyczną
 • naukę religii
 • zajęcia dodatkowe
 • zajęcia kulturalne
 • wycieczki, upominki świąteczne

Opłata ta jest niezależna od obecności dziecka w przedszkolu

część druga to kwota 200 zł i zależy od obecności dziecka w przedszkolu

I tak w przypadku:

Jednotygodniowej  nieobecności dziecka czesne wynosi: 300+150 = 450 zł
Dwutygodniowej nieobecności czesne wynosi: 300+100 = 400 zł
Trzytygodniowej nieobecności czesne wynosi:  300+ 50 = 350 zł
Czterotygodniowej nieobecności czesne wynosi:   300 + 0 = 300 zł

 

 • Przy obecność dziecka 1 raz w tygodniu naliczana jest opłata tygodniowa.
 • Jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez cały miesiąc to należy wpłacić opłatę stałą 300 zł, także w miesiącach lipiec i sierpień.
 • Nieobecność dziecka należy zgłaszać wychowawcy. Brak zgłoszenia traktowane jest jak obecność dziecka w przedszkolu.

Jeżeli miesiąc zaczyna lub kończy się w środę, wówczas pierwszy lub ostatni tydzień miesiąca wliczany jest jako cały tydzień pobytu dziecka.

Opłata za pobyt dzieci adoptujących się do przedszkola, wynosi 5 zł za godz. + opłata za posiłek: śniadanie 3 zł, obiad 6 zł, podwieczorek 3 zł

Rodzice, którzy zapiszą do przedszkola dwoje dzieci, za drugie i kolejne dziecko płacą 50% stawki tj. 250 zł.

Osoby oczekujące na miejsce w przedszkolu, po podpisaniu umowy, dokonują opłaty stałej do czasu przyjścia dziecka do przedszkola.

Odbiór dziecka po godzinach zamknięcia przedszkola skutkuje naliczeniem kary umownej 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę .

Opłata za wezwanie do zapłaty wynosi 10 zł.

W ramach czesnego odbywają się następujące zajęcia:
 • j. angielski
 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • opieka logopedyczna
 • opieka pedagogiczna
 • bajkoterapia
 • muzykoterapia
 • pedagogika zabawy
 • relaksacja
 • „Mały odkrywca” – Program przyrodniczo ekologiczny
 • nauczanie i zabawa z elementami Metody Dobrego Startu
 • elementy nauczania opracowane na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori
 • Zajęcia metodą D.Dziamskiej
 • zajęcia metodą J.Cieszyńskiej
 • zajęcia metodą J.Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • koncerty edukacyjne Filharmonii Pomorskej