W październiku rozpoczeły się następujące zajęcia dodatkowe:

  • Gimnastyka korekcyjna – mgr Łukasz Cieśla
  • Program przyrodniczo-ekologiczny pt”Mali odkrywcy” – mgr Dorota Kurowska
  • Zajęcia logopedyczne – mgr Anita Grajkowska
  • Zajęcia z rytmiki – mgr Katarzyna Siwak
  • Opieka psychologiczno-pedagogiczna – mgr Hanna Pioterek

Język angielski i religia dla grupy sześciolatków są obowiązkowe.